Liturgiebrief ochtenddienst

Liturgiebrief avonddienst

De eerste ‘Samen Jong dienst’ en Kerkproeverij
Komende zondag (9.00 uur) is onze eerste ‘Samen Jong dienst’. Een dienst voor iedereen, maar in het format van een dienst voor jongeren (jeugddienst). Het thema luidt: ‘God gaf je veel meer dan je oren!’. Het is voorbereid met 14 jongeren van Follow Up (onze eigentijdse catechisatie). Geïnspireerd door de expositie met werken van Christa Rosier, tekenden zij hun eigen Psalm. Vooral Psalm 121 (over ‘bergen waar je tegen opziet’) was het voorbeeld. Die Psalm zullen we ook lezen. In de overdenking houden we de uitbeelding van dit prachtige geloofslied door Christa Rosier en enkele tekeningen van onze jongeren erbij.
Muziekgroep Music4You begeleidt de liederen in deze dienst. Zo zijn we ’samen jong’ en dat zou jong en oud wel eens heel goed kunnen bevallen. Maak het mee en zing onze God de lof!
Na de dienst drinken we koffie in De Rank. Dat doen we mede omdat het de zondag van de Kerkproeverij is. Weet u nog? Wie nodigt u uit om mee te gaan?

Zondagavond: Open deurdienst in de Open Hof
Ds. Esmeralda Mandemaker spreekt over het onderwerp ‘Wie ben ik?’. De muziek wordt verzorgd door de Ad Hoc Band. Ook deze dienst is heel geschikt om eens iemand mee te vragen. Van harte welkom!

Mede namens de kerkenraad wens ik u en jou een goed weekeinde en een gezegende zondag!
Met een hartelijke groet,
Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.