Liturgiebrief ochtenddienst

Liturgiebrief avonddienst

In de diensten van komende zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Iemand vergeleek het Avondmaal met de ondersteunende stok bij een omhoog groeiende plant. Die stok is nodig zodat de plant in de goede richting blijft groeien en niet omvalt. Zo hebben wij voor ons geloof het Avondmaal nodig. Het zet je stil bij de kern van het geloof, helpt je richting te houden en je Heer Jezus in het oog te houden. Zo zeker als je brood en wijn (of sap) neemt en proeft, zo zeker mag je zijn van Jezus’ opofferende en alles verzoenende liefde voor jou! En voor je mede-christenen, want we zitten samen aan tafel! Zijn u en jij er ook, bij deze liefdesmaaltijd van verbondenheid met God en elkaar?

In beide kerkdiensten lezen we enkele verzen uit Matteüs 5:17-48. In de ochtenddienst gaat het vooral over het eerste vers (‘Jezus kwam om Gods geboden te vervullen’). In de avonddienst (ook dienst van dankzegging) zetten we in bij het laatste vers: Jezus’ opdracht, maar ook belofte, dat wij ‘volmaakt’ zullen zijn.

Het is deze Avondmaalszondag ook de eerste van zeven lijdenszondagen, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Een bijzondere en mooie combinatie. Juist het Avondmaal bepaalt ons bij de essentie van de weg die Jezus voor ons ging en brengt dat heel dichtbij!

Van harte welkom! Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.